Bijles: tarieven

voor individuele begeleiding

Basisschoolkind – individuele begeleiding
(Groepsbegeleiding in overleg)

Tarieven:

  • Bijles van 60 minuten €35,-;
  • Bijles van 90 minuten €50,-.

(Andere tijdsduren naar rato.)

Dit is inclusief:

  • Voorbereiding, planning en oefeningen voor thuis;
  • Gebruiksmateriaal (specifieke oefenmaterialen kunnen per week worden geleend);
  • Verbruiksmateriaal tijdens de les.

Ouderbetrokkenheid:

  • Actief deelnemen in (minimaal) het tweede deel van de bijles als voorbereiding op de oefeningen thuis;
  • Dagelijks thuis je kind begeleiden bij het oefenen.

Jongere in het voorgezet onderwijs (rekenen/wiskunde), MBO (rekenen) en student aan Pabo (rekenen, studie, stage)
(Groepsbegeleiding in overleg)

Tarieven:

  • Bijles van 60 minuten €25,-;
  • Bijles van 90 minuten €35,-.

Dit is inclusief het samen opstellen van een planning en studieadvies;

Dit is exclusief voorbereiding, en gebruiks-, verbruiks- en oefenmateriaal.