Bijles: werkwijze

Algemeen

De basis van mijn werkwijze is:

  • Leren in een veilige en ontspannen leeromgeving;
  • Oog voor het kind, de jongere, de student; 
  • Begrijpen en leren gaan hand in hand;
  • Inzicht in het eigen leren; 
  • De bijlessen hebben een plan met een duidelijk doel;
  • Gerichte oefeningen tijdens de bijles én thuis maakt het kind vaardig.

Basisschoolkind

De eerste (gratis) kennismaking van ongeveer een half uur is bij voorkeur samen met jou en je kind. Je vertelt samen met je kind over de zorgen die er zijn, de leerproblemen, de thuissituatie en bijzonderheden in de ontwikkeling van je kind.

Indien mogelijk breng je schoolwerk van je kind mee, het schoolrapport, een berichtje van de school waarin de problematiek wordt beschreven. We bespreken de mogelijkheden en de werkwijze voor de bijlessen en het oefenen thuis.

De eerste en tweede bijles worden gebruikt om de leerproblemen die je kind ondervindt te onderzoeken, aan elkaar te wennen en innerlijke rust te brengen. Dit onderzoek is de basis voor een plan, dat we in het tweede deel van de derde bijles bespreken.

Uniek en noodzakelijk is jouw rol als ouder tijdens de bijles. Bij het laatste deel van de bijles, neem je actief deel aan oefeningen die voorbereidend zijn op de dagelijkse oefeningen thuis. Want thuis gaat het oefenen verder, met hulp van een kindvriendelijke planner.

Elke dag oefent je kind 15 tot 20 minuten onder jouw begeleiding. Het is belangrijk dit in de dagelijkse planning op te nemen.

Jongere in het voorgezet onderwijs (rekenen en wiskunde VMBO / onderbouw HAVO-VWO) en student aan MBO (rekenen)

Na een kennismaking waarin je vertelt wat je wilt leren en met welk doel, kunnen we meteen aan de slag.

Je brengt je lesboek, je schrift en opgaven die je wilt oefenen en schrijfspullen mee.

Student aan de pabo (rekenen, studeren en stage)

Tijdens mijn jaren als docent aan de Pabo heb ik veel studenten begeleid met de WISCAT-toets, de Kennisbasistoets, rekendidactiek, studie en stage.

Na een kennismaking waarin je vertelt wat je wilt leren en met welk doel, kunnen we meteen aan de slag.

Je zorgt zelf voor lesboek, schrift, opgaven die je wilt oefenen en schrijfmateriaal.