Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of ander formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens beveiligd verzonden en bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van de internetverbinding, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor foutopsporing op de website en worden na 90 dagen verwijderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook worden er bezoekgegevens bijgehouden Analytics, voor statistische doeleinden. Er zijn maatregelen getroffen om deze gegevens anoniem te houden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons per e-mail verzoeken om persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan ons verzocht worden de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons per e-mail op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Cookies
Deze website gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Aanpassen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.